9. mrt, 2020

samenwerken geeft verbinding

Afgelopen jaar hebben we op ons tuincomplex behoorlijke wateroverlast gehad. De hoeveelheid regen die gevallen is en het hoge waterpeil in de omringende sloten, zorgden voor heel wat mislukte oogsten.
Het scheelt wel wat je met de grond op je tuin doet. Hoe losser de grond hoe beter. Het helpt ook als je een aantal fruitbomen hebt staan. Op sommige plekken is de grond ingeklonken en hard geworden, waardoor het water langer blijft liggen. Er wordt geadviseerd om kadet vorming toe te passen, meer aarde in het midden dan aan de randen, zodat het water kan aflopen.
De gemeente is door de Federatie gevraagd om iets aan de overlast van water te doen en daar zijn ze mee akkoord gegaan. We zijn hen beide hiervoor erg dankbaar.
Op 9 maart zijn de werkzaamheden begonnen om de huidige greppels te verbreden en aan de oostkant een nieuwe greppel aan te leggen. Naast de greppels komen schouwpaden.

Dit hele project heeft van alle tuinders veel inzet gevraagd om op ieders eigen perceel de nodige voorbereidingen te treffen. Zoals het vrijmaken van de greppels van stenen, hout en kunststof. Bomen, struiken en heggen te verwijderen als die in de weg stonden.
Er zijn twee presentaties gehouden, waarin werd uitgelegd wat er precies ging gebeuren en waar iedereen vragen kon stellen. Er werd positief op gereageerd, ondanks het feit dat sommige tuinen een flink aantal m2 moeten inleveren.
De handen werden uit de mouwen gestoken en de meeste tuinders zijn heel wat dagen met elkaar bezig geweest om alle voorbereidingen te realiseren. Zo geweldig hoe dit de afgelopen weken is gegaan. De sfeer op de tuin is erg harmonieus bij deze werkzaamheden. Men had plezier, hielp elkaar en kletste bij in de pauzes.
De vereniging heeft haar leden weer terug.

De gemeente wil graag weten wat de bijdrage aan de samenleving kan zijn van een amateur tuin.
Het schrijven van deze visie over het waarom van de amateur tuin door het bestuur en de leden, heeft elkaar ook geïnspireerd.

Onze visie luidt:
ATV De Meerweg verbindt mensen tot een vereniging van tuinliefhebbers, die vanuit een zelfde interesse geraakt zijn door alles wat groeit en bloeit en dit tot uitdrukking brengen door het aanleggen en onderhouden van een eigen tuin.

De gezamenlijke bezigheden dragen bij aan saamhorigheid en vriendschap en het delen van kennis.

De voorbereidingen voor de huidige greppels en schouwpaden is het begin.
De volgende stap zijn de graspaden die we willen ophogen en het verwijderen van oude heggen. Het opknappen van de kantine en de tuin er om heen. Het plan is om daar een eetbare tuin te maken met wat fruitbomen en een vuurkuil.
Er moest een kersenboom wijken voor het project en die hebben we samen verplaatst naar de kantine tuin. De eerste boom staat er dus.

Een pracht symbolische start van een mooi seizoen in 2020!
Een mooie plek om vaker samen te zijn.
Het maakt mij blij dat we in een korte tijd elkaar zo geholpen hebben.
Ons tuincomplex wordt er zichtbaar beter door!

Monique Tijsma

Deel deze pagina